STARTSEITE   IMMOBILIEN-SUCHE KONTAKT  
Immobilien Heinz Muelleneisen

 

EINFAMILIENHÄUSER

DOPPELHAUSHÄLFTEN

MEHRFAMILIENHÄUSER

EIGENTUMSWOHNUNGEN

LÄNDLICHE OBJEKTE

ANLAGE OBJEKTE

GRUNDSTÜCKE

MIETE - WOHNEN

MIETE - GEWERBE

REFERENZEN

 

 

KREIS KLEVE

INFO VOOR NL-BEZOEKERS

FIRMEN PROFIL

 

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?Immobilien Mülleneisen
Heinz Mülleneisen
Wohnungsfachwirt
Tiergartenstraße 37
D-47533 Kleve

Tel.: +49 (0)2821 - 25236
Fax: +49 (0)2821 - 13112Anmelden:
Benutzer-Name :
Kennwort :
 


 

WONEN IN DUITSLAND -
informatie voor mensen die over hun grens gaan

Wij bieden begeleiding bij het zoeken en het kopen én het verkopen van woningen en bouwkavels in Duitsland, met name in de grensstreek nabij de A12/A3.

Bij de koop van een woning in Duitsland spelen een groot aantal aspecten een belangrijke rol. In deze brochure worden de volgende aspecten behandeld:

- Bouwtechnische aspecten - Financiële aspecten - Fiscale aspecten - Sociale aspecten - Juridische aspecten

HM Immobilien is een samenwerkinksverband aangegaan met verschillende nederlandse makelaars.

 

Inleiding

Ondanks de éénwording van Europa en de invoering van de Euro in 2002, is het voor velen een grote stap om in het buitenland te gaan wonen. Voor de grensoverschrijders die geïnteresseerd zijn om in Duitsland te gaan wonen biedt HM Immobielen te Kleve een grensoverschrijdende dienstverlening aan bij de koop en verkoop van een woning in Duitsland, met name in de Duitse grensstreek nabij de A12/A3.

Bouwtechnisch

Algemeen kan gesteld worden dat de bouwnormen in Duitsland op hetzelfde niveau liggen als in Nederland. Energiezuinig en Duurzaam Bouwen (DuBo) is in Nederland een hot item; in Duitsland is het een uitgangspunt. Door de verdergaande mogelijkheden met isolatieglas zien we in Duitsland ook grote glaspartijen in woningen toegepast, zodat ook de uiterlijke kenmerken van Duitse woningen meer overeenkomen met die in Nederland. Uiteraard kunt u in veel gevallen bij nieuwbouw nog uw eigen wensen naar voren brengen, waardoor een zeer persoonlijke en smaakvolle indeling van uw huis gerealiseerd kan worden.

Financieel

Door de forse stijgingen in Nederland de laatste jaren en een normale ontwikkeling in Duitsland is er een fors verschil ontstaan tussen de prijzen in Nederland en Duitsland, ten gunste van de oosterburen. Ook de bouw - en grondprijzen zijn in vergelijking niet zo absurd gestegen als in Nederland. Zowel voor bestaande - als nieuwbouw, maar ook voor bouwkavels kan men in Duitsland thans beter terecht: meer huis én meer grond voor uw geld.

De belangrijkste bijkomende kosten zijn de overdrachtsbelasting van 5,0% en de overdrachtskosten bij de notaris van ca. 1,5%. Bij bestaande bouw komt er in de meeste gevallen nog de makelaarscourtage van 3% bij. Deze courtage is de courtage die door de verkopende makelaar in rekening wordt gebracht. Daarnaast kunnen er nog beperkte financieringskosten bijkomen. In het algemeen kan gesteld worden dat de bijkomende kosten niet hoger zijn dan in Nederland.

Nederlandse geldverstrekkers zijn tot nu toe niet geïnteresseerd in het verstrekken van hypotheken in Duitsland. De cliënt is dus aangewezen op Duitse geldverstrekkers. Dit is echter geen nadeel; de mogelijkheden zijn ongeveer hetzelfde als in Nederland. Afhankelijk van het inkomen (lees: vastheid van het inkomen) en het object, kan het object vrijwel geheel, dan wel slechts gedeeltelijk hypothecair gefinancierd worden.

Fiscaal

Met ingang van 1 januari 2007 kan een buitenlandse belastingplichtige op grond van artikel 2.5 van de Wet inkomstenbelasting ervoor kiezen om te worden behandeld als binnenlandse belastingplichtige. Met deze keuze kan de aftrek van de hypotheekrente van de in het buitenland gelegen eigen woning ten laste van het in Nederland verdiende inkomen worden gebracht. Aangezien een land als Duitsland nagenoeg geen mogelijkheied tot aftrek van hypotheekrente kent kan dit aantrekkelijk zijn.

Sociaal

Het wonen in de Duitse grensstreek lijkt erg veel op het wonen in de Nederlandse grensstreek. Taalverschillen zijn er uiteraard, maar veel Duitsers kunnen én willen Nederlands verstaan en soms ook praten. Een belangrijk verschil is dat er in Duitsland meer ruimte is en dat werkt door op het welvaartsniveau en prijsniveau.

Onderwijs in Duitsland ligt qua niveau gelijk aan dat van Nederland. Belangrijk is dat u ook mogelijkheden heeft om uw kinderen in Nederland naar school te laten gaan.

Sociale verzekeringen vormen een apart hoofdstuk. Het is van belang om te onderzoeken in hoeverre deze verzekeringen in Nederland door kunnen blijven lopen en tegen welke prijs. Daarnaast krijgt u te maken met andere verzekeringen. Het aanbod van verzekeringen in Duitsland staat gelijk aan het aanbod in Nederland; van geval tot geval moet bekeken worden wat nodig, dan wel wenselijk is.

Voor verdere info:
Bureau Duitse zaken Sociale Verzekeringsbank GAK Belastingdienst buitenland (024) 3431944 (0570) 506010 (045) 5702020 (0800) 0241212

Juridisch

De Duitse wetgeving steekt anders in elkaar dan de Nederlandse. Het eerste waar u mee te maken krijgt is de notariële akte voor de koop van het object. In Nederland kan deze koop onderhands plaatsvinden, dat wil zeggen zonder notariële akte. In Duitsland is dat zonder meer verplicht. Zonder deze akte is er in feite geen koop. Wij zullen u daar uiteraard optimaal en deskundig bij begeleiden en er zorg voor dragen dat er na de mondelinge overeenkomst zo snel mogelijk een schriftelijke vastlegging bij de notaris plaatsvindt. Vervolgens volgt de overdrachtsakte, vergelijkbaar met de akte van levering in Nederland. Op het gebied van het erfrecht en schenkingsrecht zijn er verschillen die mogelijk van belang zijn voor u.